य?र? म?? 1.164 9 ड?लर ?? ?िराव? ?? ह?

य?र? ?? मुद्रा बा?ार ?? य?र?प?य व्यापार म?? ?िर ?या ?र 0700 GMT पर ?स? 1.165 9 ड?लर ?? मु?ाबल? 1.164 9 ड?लर पर बदला ?या ?? शु?्रवार ?? 16.00 GMT पर बात??त ?र रहा था।

फ्र???फर्? (?र्मन?), 13 नव?बर (EFE) - य?र? ?? विद?श? मुद्रा बा?ार ?? य?र?प?य वार्ता म?? ?िर ?या ?र 0700 GMT पर ?स? 1.166 9 ड?लर ?? तुलना म?? 1.164 9 ड?लर म?? बदल ?या शु?्रवार ?? 16.00 ??एम?? म?? ?ार?बार ?िया ?या।

य?र?प?य स???्रल ब??? (?स?ब?) शु?्रवार ?? य?र?प?य मुद्रा ?? स?दर्भ विनिमय दर $ 1.1654 पर स?? ?िया।

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%